Bireysel Görüşmeler ve Bireysel Çalışma Programları

Her öğrenci özeldir felsefemizle yola çıkarak; uzman kadromuzla kişiye özel rehberlik hizmeti verilmektedir. Sınav senesinde olan öğrencilerimiz için haftada bir, ara gruplarımız için iki haftada bir olmak kaydıyla her öğrenciyle birebir görüşme gerçekleştirilmektedir. Rehberlik birimi olarak öğrencimizi ilk görüşmeden itibaren analiz edip, tamamen ona özel bir takip süreci belirlenmekte ve ona yönelik kontrol sağlanmaktadır.

Ödev Takibi

Branş öğretmenlerinin yanında rehberlik birimi tarafından da öğrencinin mevcut akademik durumu göz önünde bulundurularak seviyeye uygun yayınlar üzerinden ödevlendirme yapılıp, kontrolü sağlanmaktadır.

Motivasyon ve Bilgi Sunumları

Rehberlik birimi olarak, öğrencimizin çalışmasını etkileyen önemli bir faktör olan güdülenmesi için gerek yüz yüze gerek interaktif şekilde görüşmeler gerçekleştirip, sınava hazırlık sürecinde her daim öğrencimizin yanında olduğumuzu hissettirmek amaçlanmaktadır.

Sınav Sonuç Değerlendirmesi

Haftalık gerçekleşen bireysel rehberlik görüşmesinde deneme sınav sonuçlarını değerlendirilip, her deneme sonrası eksiklerin tespit edildiği sınav sonuç analiz karnesi öğrenciye teslim edilmektedir. Sınav sonuç analizindeki eksiklere göre bireysel çalışma programları hazırlanarak akademik takip gerçekleştirilmektedir.

Psikolojik Destek

Etkin akademik takibin yanı sıra öğrencinin duygu durumu da göz önünde bulundurularak çok yönlü bir rehberlik hizmeti verilmektedir. Ayrıca, öğrencinin sınav kaygısı, zaman yönetimi, stres yönetimi ve pandemi dönemine uyum gibi sınava hazırlık sürecini etkileyen birçok faktör için psikolojik danışmanlık hizmeti de sağlanmaktadır.

Veli ve Öğrenci Görüşmeleri

Randevulu yüz yüze görüşmelerin yanı sıra, danışman öğretmenler dışında, rehberlik birimi tarafından hem öğrencilerimiz hem de velilerimiz düzenli olarak aranmaktadır. Ayrıca danışman öğretmenlerin arama raporları idare ve rehberlik tarafından incelenerek anında dönüş sağlanmaktadır.

KAYIT